Oppgradering av uteområde med støttemur.

Oppgradering av uteområde med støttemur.