Tjenester

Graving
 • Husdrenering
 • Grøftgraving
 • Hus- og garasjetomter
 • Åkergrøfting
 • Planering
 • Vann og avløp
 
Transport
 • Transport av løsmasser

 

Vaktmestertjenester
 • Gressklipping i borettslag, bedrifter og privat
 • Kosting og spyling av områder med fast dekke
 • Hekklipping
 • Forvaltning av bygg
 
Snøbryting/ strøing
 • Snørydding i borettslag, bedrifter og privat

 

Trefelling
 • Feller trær og kratt på hendvendelse

 

Ved
 • Vedsalg

 

Utfører også andre småoppdrag. Ta kontakt! Ingen oppgaver er for store og ingen for små!